قسمت دوم مجموعه تأثیر کوانتومی

همه ما در تمامی جنبه های زندگیمون در حال مصرف انرژی هستیم که این انرژی، نیروی حیات نام داره. در این قسمت بیشتر در مورد نیروی حیات یاد می گیرید و روش هائی برای بهبود این انرژی، توسط میزبان این مجموعه، معرفی می شه.

قسمت اول مجموعه تأثیر کوانتومی

در قسمت اول، شما با سطوح مختلف آگاهی آشنا می شوید و در مورد خودآگاهی یا هوشیاری انسانی و میدان انرژی تان دانش و اطلاعات بیشتری کسب می کنید.

قسمت نهم تجربه هوش قلبی

در قسمت نهم، می فهمیم که میدان مغناطیسی قلب ما انسان ها، به میدان مغناطیسی زمین متصله و این دو بر هم اثر می ذارند. همین طور می فهمیم که همه ما انسان ها به هم متصلیم و نقشی مهم در انسجام جهانی داریم.

قسمت هشتم تجربه هوش قلبی

عکس قسمت هشتم

در قسمت هشتم مجموعه تجربه هوش قلبی، تکنیک کنترل جریان احساسی قلب رو یاد می گیریم تا با انجام اون، بتونیم احساس مثبتی که در قلبمون تجربه می کنیم رو، به سمت جامعه و محیطی که در اون زندگی می کنیم، ساطع کنیم تا انسجام اجتماعی رو افزایش بدیم.

قسمت هفتم تجربه هوش قلبی

قسمت هفتم شامل یک تکنیک کاربردی و جالب برای دسترسی به شهود بیشتره. اغلب فکر می کنیم شهود یک امر موقتی و بسیار نادره. اما باید بدونیم که با تمرین می تونیم بیشتر و راحتتر به شهود قلبمون دسترسی داشته باشیم.

قسمت ششم تجربه هوش قلبی

قسمت ششم، یک تکنیک با نام تکنیک تنفس نگرش جدید بهتون یاد می ده تا با انجام اون بتونید احساسات و نگرش های جدید و مثبتی رو جایگزین نگرش ها و احساسات منفی ای که در طول روز دارید، کنید.

قسمت پنجم تجربه هوش قلبی

قسمت پنجم، به بررسی و تأثیر احساسات مختلف بر زندگی ما می پردازه. همین طور با یک نمودار جالب به نام گزازش وضعیت آب و هوائی درونی آشنا می شید که به فهم بهتر شما از موضوعات این جلسه کمک می کنه.

قسمت چهارم تجربه هوش قلبی

قسمت چهارم شامل معرفی یک تکنیک ساده اما در عین حال کاربردی با نام تجربه انسجام سریع هست که کمکتون می کنه ارتباط قلبی بیشتری داشته باشید و احساسات مثبت رو بر خودتون حاکم کنید.