هدف گذاری و تفاوت هدف با رویا

نحوۀ هدف گذاری و تفاوت هدف با رویا اگر می خواهید به اهداف و امیال [...]

قسمت نهم تا سیزدهم هنر مذاکره

تمرین هنر مذاکره در قسمت نهم کریس واس در قسمت نهم مجموعه هنر مذاکره تمرینی [...]

قسمت ششم تا هشتم هنر مذاکره

کریس واس و مذاکره با سارقین کریس واس در قسمت ششم مجموعه هنر مذاکره یک [...]

قسمت اول تا پنجم هنر مذاکره

آموزش هنر مذاکره با کریس واس کریس واس در قسمت اول مجموعه هنر مذاکره شما [...]

راز موفقیت از نگاه کوین ترودو

راز موفقیت واقعاً چیست؟ مردم می خواهند بدانند که راز موفقیت چیست. واقعاً هیچ رازی [...]

ویژگی مشترک همۀ موفق ها

ویژگی مشترک همۀ موفق ها چیست؟ موفق ها یک ویژگی مشترک دارند و آن این [...]

سه ستون موفقیت

سه ستون موفقیت از نظر کوین ترودو، سلامتی و ثروت و حال خوب است. در [...]

کامنت ها 1

غلبه بر مشکلات از نظر کوین ترودو

موفق ها هم در زندگی با دشواری، چالش، سختی و شرایط نامطلوب مواجه می شوند [...]

کامنت ها 1

تعهد و دستیابی به اهداف

کوین ترودو می گوید اگر یک عامل کلیدی را رعایت کنید، باعث می شود اهداف [...]