۱۹۰,۰۰۰ تومان

کوین ترودو در حدود 10 سال گذشته آموزش های رایگان بسیاری را در قالب متن و به زبان انگلیسی منتشر کرد که تاکنون این آموزش های موفقیت ساز و متحول کننده در ایران ترجمه نشده است. بنابراین ما تصمیم گرفتیم فعلاً بخشی از این آموزش ها را با ترجمه اختصاصی و در قالب متن برای شما عزیزان آماده کنیم. شما پس از پرداخت هزینه به این مقالات و دروس دسترسی کامل خواهید داشت. 

×