تحقق اهداف در ده گام

۱۱۵,۰۰۰ تومان

تحقق اهداف در 10 گام، یکی از بی‌نظیرترین و جدیدترین آموزش‌های کوین ترودو است که فرمول موفقیت و دستیابی به اهداف را در دستان شما می‌گذارد. اگر مشتاق هستید که از سردرگمی رهایی یابید و حقایق نحوۀ آشکارسازی خواسته‌ها و امیال را بدانید، تحقق اهداف در 10 گام را ببینید. کوین ترودو طبق همین ده گام عمل کرده و موفق شده است. این ده مرحله تلفیقی از متافیزیک و اصول توسعۀ فردی است که هم قدرت فکر و هم قدرت تلاش شما را به کار می‌گیرد تا بهترین عملکرد خود را در جهت تحقق اهداف نشان دهید و به هدف بزنید.