کتاب درخواست شما اجابت می‌شود

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب درخواست شما اجابت می‌شود، حلقه گمشدۀ دستیابی به اهداف و امیال را به شما می‌دهد. بیان سادۀ متن اثربخشی آن را دوچندان کرده است و با مطالعۀ آن خیلی خوب می‌فهمید که در چگونه جهانی زندگی می‌کنید، خودتان را عمیق‌تر می‌شناسید و روش حقیقی رسیدن به اهداف را می‌آموزید. تعلیمات آبراهام اصیل و کاملاً درست است و تأثیر عمیقی بر زندگی‌تان خواهد داشت. این نسخۀ ترجمۀ کامل و بدون حذفیات است. آماده شوید که با آموزه‌های آبراهام زندگی‌تان را از هر جنبه متحول کنید.