آرشیو دسته بندی ها: من جدید جو دیسپنزا

قسمت 7 تا 13 من جدید جو دیسپنزا

قسمت 7 تا 13 مجموعۀ من جدید جو دیسپنزا در قسمت هفتم تا سیزدهم مجموعۀ “منِ جدید” جو دیسپنزا (حدود 3 ساعت و نیم) با مفاهیم مثل میدان کوانتومی و غدۀ پینه آل آشنا می‌شید و به حقایقی درباب نحوۀ تعامل انسان با جهان هستی پی می‌برید که قطعاً شما رو حیرت‌زده می‌کنه. اثر دارونما […]

قسمت 1 تا 6 من جدید جو دیسپنزا

مجموعۀ 13 قسمتی منِ جدید جو دیسپنزا در شش قسمت اول مجموعۀ “منِ جدید” جو دیسپنزا (حدود 2 ساعت و نیم) با مفاهیم مهمی آشنا می‌شید که جزو مفاهیم زیربنایی تغییر و تحول محسوب می‌شه. در قسمت اول با عنوان مقدمه ای بر مغز، جو دیسپنزا کمی دربارۀ تجربۀ شخصیش در زمینۀ شفا با قدرت […]

×